Geen BrabantStad zonder BrabantTuin

Geen BrabantStad zonder BrabantTuin
Door Carla Metz

In Brabant willen de vijf steden Den Bosch, Tilburg, Breda, Helmond en Eindhoven, verenigd onder de noemer BrabantStad, zich gezamenlijk nomineren voor Europese Culturele Hoofdstad van Europa. Ze streven ernaar hun culturele klimaat te versterken en rekenen er op door deze samenwerking meer kans te maken. “Dit is een belangrijk initiatief dat Brabant op de kaart zal zetten. Brabant doet het goed in Europa, maar ik vind dat er meer bij hoort dan alleen het netwerk van deze vijf steden. Europa stoeit overal met een betere afstemming tussen de steden en het landelijk gebied. Brabant is te vergelijken met een mozaïek waar cultuur en natuur bruist in de steden én de omliggende gemeenten. Niet van elkaar te scheiden. De stedelijke omgeving en het platteland met zijn dorpen en hun Brabantse gemoedelijkheid dragen wezenlijk bij aan de Brabantse cultuur. Ik ben er dan ook voor om de steden en het landelijk gebied als één geheel te presenteren. Culturele en maatschappelijke activiteiten zijn ook historisch met elkaar verbonden. Samen met Wim van Lith van Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant is het initiatief genomen tot BrabantTuin. Ik ben ervan overtuigd dat de kansen voor de nominatie van Culturele Hoofdstad sterk worden vergroot met deze toevoeging. Er moeten ook projecten worden meegenomen, die de betrokkenheid van het ommeland onderstrepen” zegt de Brabantse CDAEuroparlementariër Lambert van Nistelrooij.

Brabant geheel herkenbaar
“Brabant is een herkenbare regio in Europa. We zijn bekend als regio voor toptechnologie en innovatie en design is steeds belangrijker aan het worden. Maar ook het culturele erfgoed, de scheppende kunst en ons landschap met landbouw én natuur zijn bekend in Brussel. BrabantStad is uniek in Europa omdat vijf steden met elk een eigen karakter zich als één kandidaat presenteren. Tot nu toe blijft het stil in de dorpen. De steden bereiden forse investeringen voor, gebruik makend van de 50 miljoen euro die de provincie heeft vrijgemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Natuurgebied De Maashorst, het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een jaarlijks initiatief als LandArt Diessen in het Land van de Hilver, de Brabantse Dag in Heeze of de beeldentuin InterArt in Heeswijk-Dinther”, aldus Van Nistelrooij.

Nominatie versterken
“Vanuit Brussel wordt de vitalisering van het platteland ondersteund met forse budgetten. De verbreding van de functies op het platteland is in volle gang en er zijn al veel projecten gerealiseerd. Maar ook is er behoefte aan vernieuwing en cultuur maakt daar deel van uit. Met BrabantTuin sluiten we hierop aan. Door de steden en het landelijke gebied als één geheel te presenteren wordt de aantrekkelijkheid van de Brabantse nominatie als Europese Culturele Hoofdstad 2018 versterkt. Graag roep ik daarom iedereen op om contact met ons op te nemen als u met een initiatief wilt bijdragen aan BrabantTuin. Immers geen BrabantStad zonder BrabantTuin”, besluit Lambert van Nistelrooij.

Voor meer informatie over BrabantTuin, www.brabanttuin.nl of neem contact op via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu