Kunst inspireert biobased ondernemers

Het actief inzetten van kunst in haar beleid is voor de Rabobank geen onbekend terrein. De permanente expositie in het hoofdkantoor in Utrecht wordt regelmatig benut om medewerkers en bezoekers te confronteren en te inspireren. Voor Daan Dijk, directeur Sustainable Business Development bij Rabobank Nederland, gaat de relatie tussen kunst en ondernemen verder. “Iedereen is wel eens scheppend bezig. Kunstenaars en ondernemers in het bijzonder voegen iets nieuws toe aan de werkelijkheid. We zijn in Nederland duidelijk op zoek naar deze creatieve ontmoeting. Goede Kunst wekt verwondering en kan een bijzondere glans aan nieuwe ontwikkelingen geven.”

Daan Dijk is al geruime tijd vanuit de Rabobank betrokken bij de promotie van de biobased economy. In Nederland was biobased lang een vrij onbekende term. Het gebruik van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen heeft nadrukkelijk een aanzet geleverd aan de vergroening van de chemiesector. Een ontwikkeling die volgens Daan van grotere betekenis is voor onze economie dan de productie van bio-energie.

“De winst van de biobased economy zit niet alleen in de vervanging van fossiele grondstoffen. De daadwerkelijke toegevoegde waarde is veeleer het verlagen van totale ‘life cycle’ kosten en de productie van superieure materialen. We leren nu pas echt het vernuft van moeder natuur ontdekken. Het World Café BioBased Economy levert op 17 september tijdens LandArt Diessen een uniek platform om betrokkenen bij deze ontwikkelingen te ontmoeten en verbindingen te leggen” aldus de heer Dijk.

Binnen haar klantenbestand heeft de Rabobank een breed scala aan bedrijven, die bijdragen leveren aan de biobased economy. Van startende bedrijven tot internationale ondernemingen. Of het nu gaat om onderzoek naar nieuwe proteïnen uit bestaande gewassen, of het omzetten van agrarische reststromen in nieuwe materialen, ze zijn allemaal belangrijk voor een meer duurzame samenleving.

De bijdrage van de Rabobank bestaat vooral uit het beschikbaar stellen van haar internationale netwerk in de agrofoodsector. Klanten worden in contact gebracht met buitenlandse relaties, die problemen hebben, waarvoor zij oplossingen kunnen aanreiken en omgekeerd. Door de combinatie van sterke sectoren in de agrofood, chemie, biotechniek en logistiek heeft Nederland een ideale thuisbasis.