Save the date – vrijdag 4 september 2015

Inspiratiedag

Biobased Economy

Als vertrouwd biedt LandArt Diessen podium voor de Biobased Economy. Dit jaar wordt er voor bedrijven een inspiratie dag georganiseerd op vrijdag 4 september. U bent welkom vanaf 13.00 in Diessen. Het thema is ‘drempels weg’: het wegnemen van obstakels in de interne markt. Reserveer alvast de datum in uw agenda en meld u aan bij Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër CDA/EVP, rapporteur Biobased industrie, via lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

Klik hier voor meer informatie