Breuklijn Verbindt

LandArt Diessen wil op een keerpunt staan. Met aan de ene kant het fossiele tijdperk, waarin de economie is voortgestuwd op aardolie en aardgas. Aan de andere kant zien we dat er alternatieven voor handen zijn. Plastic uit aardappelzetmeel, designschalen uit olifantengras, om iets te noemen. Er is veel méér mogelijk dan we in de winkelschappen aantreffen. De hoogste tijd om hiermee naar buiten te komen. We doen dit met de creativiteit en verbeelding van LandArt kunstenaars. Deze aanpak van LandArt Diessen is uniek en krijgt hiervoor erkenning in brede kring.  

In 2015 heeft LandArt Diessen in het meerjarenbeleidplan 2015-2020 gekozen voor samenwerking in Brabant en daarbuiten. Het resultaat mag er zijn: de gemeente Gemert-Bakel stapt in. Ook andere belangstellenden hebben zich aangediend. Gemert-Bakel is gelegen op de Oost-Brabantse Peelrandbreuk, een geologisch fenomeen, zichtbaar in het landschap. In de diepere aardlagen reiken de uitlopers tot in Midden Brabant. Begin 2017 hebben de initiatiefnemers de handen ineen geslagen onder het thema: Breuklijn Verbindt.

Een breuklijn levert altijd spanningen op. LandArt blijft niet aan de kant staan, maar pakt deze spanning op, maakt die hanteerbaar en verbindt. LandArt maakt interessante ontmoetingen mogelijk. Geen maatschappijkritiek op zichzelf maar biedt ontmoetingen waarin de creaties voor zich doen spreken. Het samengaan van kunst en landschap levert een nieuw evenwicht op voor voortgang.

Hoe? Kom dat meemaken in Diessen en later dit jaar op de Peelrand.  

Doet U mee?