Voor scholieren: lesbrieven en zelf kunst maken!

Voor scholieren in groepsverband worden lesbrieven vertrekt die de kinderen kunnen invullen tijden het lopen van de kunstroute.

Ook is het mogelijk om tijdens LandArt Brabant samen een kunstwerk te maken van duurzaam materiaal. Dit werk wordt op een daarvoor bestemde plaats zelfs geëxposeerd langs de LandArt route! 
De groep die het mooiste kunstwerk maakt, maakt kans op een prijs! 


Neem contact met ons op voor meer informatie of reserveringen (info@landartbrabant.nl
06-2255 2798).