Voor scholieren: lesbrieven en zelf kunst maken!

Voor scholieren in groepsverband worden lesbrieven vertrekt die de kinderen kunnen invullen tijden het lopen van de kunstroute.

Ook is het mogelijk om tijdens LandArtBrabant samen een kunstwerk te maken van duurzaam materiaal. Dit werk wordt op een daarvoor bestemde plaats zelfs geëxposeerd langs de LandArt route! 
De groep die het mooiste kunstwerk maakt, maakt kans op een prijs! 


Heeft u interesse in het scholenprogramma? Neem dan contact op met Josefine Meijer, de cultuurcoach van de gemeente Eersel.